Om oss

Efter kampen med införandet av vårdnadsbidraget har kampen för en familjepolitik med mer valfrihet fortsatt i Föräldraupproret genom ideellt engagemang av Madeleine Lidman, Även engagerad i Hemmaföräldrars nätverk.

Sverige går mot allt mer styrning och det sker hela tiden genom små, små förändringar i de politiska ramarna. Hemligheten är att genom politiken få en majoritet att välja samma sak – sedan blir det en norm. När föräldrar springer som tättingar i sitt ekorrhjul är det få som hinner stanna upp och reflektera och tänka till kring HUR de lever. Mår barnen bra? Mår de själva bra? Var det de här de ville med sina liv?

Jag ser helst att människor redan från början får både fakta och information kring att det faktiskt är bra att tänka till kring hur barnen ska få växa upp under sina första år. Det finns så mycket forskning i dag kring anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi, som föräldrar bör få tillgång till när de ska fatta en mängd olika beslut kring barnens första år. Alla barn är olika – alla familjer är olika. Därför är det ganska självklart att vi ska ha mer att erbjuda dagens föräldrar än standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder.

Nu väntar mer styrning runt hö¶rnet när många partier helt tagit bort sin familjepolitik. Varför ska de erbjuda en sådan när de redan bestämt ramarna för fö¶rä¤ldrar. Nästa steg för att öka styrningen heter: kvoterad tvängsdelad föräldraförsäkring och obligatorisk förskola från tre års ålder (till att börja med ).

Vill DU ha kvar den lilla valfrihet vi har i dag – då är det här och nu som gäller. Alla kan hjälpa till och genom små medel arbeta för att vi ska ha kvar möjligheten att välja HUR vi ska fördela föräldraförsäkringen, HUR länge vi ska stanna hemma och vilken typ av barnomsorg vi vill ha: förskola, dagmamma, flerfamiljsystem eller omsorg i hemmet. Sprid länken till Föräldraupproret – få människor att skriva på den nya namninsamling som startats för att ge barn 0-6 år en röst i valet 2018 – och sprid även den länken. Prata familjepolitik, skriv till de olika partierna och fråga om deras familjepolitik, skriv insändare – engagera dig! Det är NU vi skapar morgondagens samhälle som våra barn och barnbarn ska leva i 🙂

Madeleine Lidman

Kommentera