I media

Opinionsbildning är en mycket viktig bit i kampen för valfrihet och därför det viktigt att nå ut till föräldrar med debattartiklar, som ger dem lite nya tankar. Här har jag samlat ett urval av debattartiklar som skrivit i ämnet och visar varför valfrihet är bra.

Om sommardagis: Vilken relation har föräldrarna till barnen om de inte ens vill umgås med dem på fritiden

Delad föräldraledighet är inte enda alternativet

Rätten att få vara hemma med barnen

Förskolebarn saknar skydd

Maxtaxan straffar föräldrar som väljer deltid

Hög tid för ny familjepolitik

Barnen får betala ett högt pris med S-förslaget

Kommentar och svar om vårdnadsbidraget

Hemmafäldrar måste få bestämma själva

Ha respekt för att familjer är olika

Alla barn ska ha rätt till en sammanhängande ledighet

Ett urval av artiklar som rör mitt valfrihetsarbete:

Vad menas med mobbdemokrati

Folkpartiet accepterar vårdnadsbidrag

Hon grundade nätverk för hemmaföräldrar

Barn är olika – därför behövs alternativ

Bortom Bullerbyn

Flexi hours longer maternity leave

Betalt hemarbete

Mer i media

TV-program om Hemmaföräldrars nätverk

Debatt i Sydsvenskan

 

Kommentera