familjepolitik

Ge barn 0-6 år en röst i valet 2018

Till Sveriges politiker

Vi vill att alla barn ska få en trygg grund att stå på i livet, genom en omsorg som tar hänsyn till att barn är olika. (FN:s barnkonvention artikel 3: ”sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd”)

Då måste föräldrar få större möjligheter att kunna välja den omsorgsform som passar deras barns behov och rustar dem bäst för livet.

Därför kräver vi ökad valfrihet i familjepolitiken med många olika barnomsorgsalternativ som subventioneras likvärdigt, till exempel förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), omsorg i hemmet och flerfamiljssystem.

Skriv på >>