Nya Föräldraupproret

Föräldrar behöver valfrihet för att få ihop livspusslet och skapa balans under småbarnsåren. Alla barn är olika – alla familjer är olika, därför ska inte föräldrar tvingas leva under snäva politiska ramar där bara en lösning: standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder subventioneras med stora belopp.

Nu är det dags att se till att vi får en familjepolitik som vilar på vetenskaplig grund inte som i dag – på ideologi. Därför måste de politiska ramarna förändras och göra det möjligt för alla föräldrar, oavsett i vilken kommun de bor, att välja mellan mängder av olika barnomsorgsalternativ som subventioneras likvärdigt: Förskola, dagbarnvårdare, omsorg i hemmet och flerfamiljsystem.

Självklart säger vi i Nya Föräldraupproret nej till mer styrning ovanifrån i form av obligatorisk förskola, obligatorisk förskoleklass och tvångskvoterad delad föräldraförsäkring. Vi förespråkar också en åt återgång till lagen före 2011 då det fanns utrymme för hemundervisning.

Enligt FN:s barnkonvention är familjen ”den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för särskilt barnens utveckling”.
Genom att skriva under konventionen är Sverige skyldigt att ge familjen ”nödvändigt skydd och bistÃ¥nd sÃ¥ att den till fullo kan ta pÃ¥ sig sitt ansvar i samhället”.

Konventionen säger att ”barnet, för att kunna uppnÃ¥ en fullständig harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förstÃ¥else”.

Tid för barn, balans mellan familj och arbete är en grundläggande frihet och rättighet för alla människor. Det är ett val som ska uppmuntras och stödjas – inte bestraffas – som i dag med högre skatter för hemmafamiljen pÃ¥ grund av särbeskattningen – och orättvisa subventioner för alla de som väljer bort standardlösningen.

Nya Föräldraupproret kräver nu att den politiska styrningen av barnfamiljerna upphör och att de politiska ramarna förändras, så att varje familj själv kan pussla ihop den bästa lösningen.

Vill Du vara med och förändra de politiska ramarna? Skriv på namninsamlingen:

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8036

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk,
initiativtagare till Nya Föräldraupproret

Läs mer under ”Om oss”

About Madeleine Lidman

Tid för barn och balans mellan familj och arbete är en dröm som många föräldrar vill förverkliga - och många politiska partier vill motarbeta. Därför har jag nu i 13 år arbetat för att försäkra säkra de politiska ramarna för valfrihet så att varje familj själv kan pussla ihop den lösning som passar dem bäst. Jag är en vanlig mamma som arbetar helt ideellt.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Kommentera