Uncategorized

Föräldraupproret

Föräldraupproret  ® startade 2005 och hade då som främsta uppgift att införa ett subventionerat alternativ även för hemmaomsorg. Barn är olika och familjer är olika och en del barn mår inte bra i förskolegrupper – och därför är det så viktigt att det finns många olika alternativ. Föräldraupproret samlade in över 36 000 namnunderskrifter som överlämnades till Mona Sahlin, S, som sa ”att hon aldrig hört talas om att det fanns föräldrar som ville stanna hemma längre med sina barn”. Men nu fick hon veta det och regeringen röstades bort i valet 2006 och Alliansen tog istället över makten. I januari 2008 infördes hemmasubventionen vårdnadsbidraget och hemmaomsorg blev nu en möjlighet för fler familjer.

Tyvärr fick kommunerna själva välja om de ville inte hemmasubventionen men många, framförallt Allianskommuner valde att göra det. Ändå blev det en liten reform där cirka 8 000 familjer per år fick en möjlighet att stanna hemma längre. Fördelen var att den som var hemma behöll en fot på arbetsmarknaden då anställningen var skyddad i tre år, liksom SGI:n (den sjukpenninggrundande inkomsten). Ersättningen var dock låg, 3 000 kronor per barn och månad mellan 1-3 års ålder. Flera familjer valde också att arbeta 50 procent var och vara hemma 50 procent var. Ensamstående använde vårdnadsbidraget för att kunna gå ner i arbetstid till 50 procent deltid. Många förskoleföräldrar använde också VB för att vänta med förskola några månader, tills de fick den förskola de önskat i första hand. Något som löste livspusslet för många.

Efter regeringsskiftet år 2014 tog den rödgröna regeringen bort vårdnadsbidraget det första de gjorde och de hade då stöd av C och L. Sedan dess har problemen det att i princip bara erbjuda ett enda barnomsorgsalternativ, tillsammans med en del andra politiska beslut ökat pressen på förskolan som redan var i kris. Därför startades Power to Parents – en namninsamling för att ge de allra minsta barnen en röst i valet 2018.

Kommentera